top of page

Algemene verkoopvoorwaarden

 Camping Bellevue 

Voorwaarden van reservering

De reservering is van kracht na ontvangst van de aanbetaling, het ingevulde en ondertekende reserveringscontract, na acceptatie van de AVV bij online boeking en akkoord van de camping.

Alleen de personen die op het contract zijn geregistreerd, kunnen aanspraak maken op het voordeel van de huur. De reservering is op naam, onderverhuur of overdracht aan een derde is verboden. In geval van onjuiste aangifte wordt het contract automatisch beëindigd en blijven de betaalde bedragen bij de camping.

Er is slechts één voertuig toegestaan op het terrein.

Tarieven en toeristenbelasting 

De aangegeven prijzen zijn geldig voor het lopende seizoen. Prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Het bedrag van de toeristenbelasting is 0,22 euro per persoon en per nacht en is ten laste van de klant.

Betaalvoorwaarden

Het saldo van reserveringen moet 30 dagen voor uw aankomstdatum worden betaald. Een aanbetaling van 25% is vereist voor de reservering van het verblijf. Na betaling van het saldo van het verblijf ontvangt u een factuur.

Annulering en wijziging
    ° herroepingsrecht

Conform de uitsluiting zoals vermeld in artikel L221-28-12 van het consumentenwetboek, kan "het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten: voor de levering van accommodatiediensten, anders dan residentiële accommodatie, voor vervoersdiensten voor goederen, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die moet aan u worden verstrektdatum of op een bepaalde periode."

De consument heeft dus niet het wettelijke herroepingsrecht.

     °Wijziging van uw reservering

Uw reservering kan kosteloos en onder voorbehoud van beschikbaarheid worden gewijzigd.

      ° Annulering

In geval van overmacht behoudt camping Bellevue zich het recht voor om uw verblijf te annuleren. In dit geval worden de betaalde bedragen aan u terugbetaald, er kan geen vergoeding worden geëist.

Voor elke annulering die meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf wordt ontvangen, kan het saldo niet worden geïnd, maar wordt de aanbetaling door de camping ingehouden.

Voor elke annulering binnen 30 dagen na de datum van het begin van het verblijf of voor no-show op de camping, wordt het volledige bedrag van de huur door de camping ingehouden.

Bemiddeling bij consumentengeschillen

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek betreffende "bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen", heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst die wordt aangeboden door camping Bellevue. De voorgestelde bemiddelaar is CM2C.

U kunt ze bereiken via e-mail: cm2c@cm2c.net, website: cm2c.net, postadres: CM2C 49 rue Ponthieu 75008 Parijs.

ICT en vrijheid

De gegevens die u ons toestuurt bij het maken van uw reservering worden niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een verzoek per post met vermelding van uw naam, voornaam en adres.

Verzet tegen cold calling

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwet, art. L.223-2 van de consumentenwet, informeert een professional, wanneer hij verplicht is telefonische gegevens van een consument te verzamelen, hem over zijn recht om zich te registreren op de "Bloctel" telefonische wervingsoppositie lijst waarop u zich kunt inschrijven (conso.bloctel.fr)
.VS

bottom of page